Szkoła jazdy OSK Piotr zaprasza na kursy do oddziałów w Lublinie: ul. Droga Męczenników Majdanka 57/2 oraz ul. Lotnicza 3.
Zapraszamy do NOWEGO oddziału w Chełmie: ul. Lwowska 24.

Lublin, Droga Męczenników Majdanka 57/2 oraz ul. Lotnicza 3
Chełm, Lwowska 24, 533 377 005

Kursy Prawa Jazdy
POJAZDY Z PRZYCZEPĄ

  • Samochód osobowy z przyczepą (Kategoria B + E)
  • Samochód ciężarowy z przyczepą (Kategoria C + E)

Zapraszamy Państwa do przystąpienia do jednego
z profesjonalnych kursów prawa jazdy na pojazdy z przyczepą:

Prawo jazdy
KATEGORIA
samochód osobowy z przyczepą

1250 zł

Uprawnia do kierowania zespołem pojazdów składającym się z:

  • pojazdu określonego w kategorii B (dmc do 3,5 tony) oraz przyczepy, której rzeczywista masa całkowita nie przekracza rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego,
  • ciągnika rolniczego oraz przyczepy (przyczep),
  • pojazdu wolnobieżnego oraz przyczepy (przyczep).

Zespół pojazdów może składać się z co najwyżej trzech pojazdów.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest uzyskanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem samochodowym, posiadanie prawa jazdy kategorii B oraz skończone 18 lat.

Prawo jazdy
KATEGORIA
samochód ciężarowy z przyczepą:

2500 zł

Uprawnia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t łącznie z przyczepą,
  • zespołem pojazdów określonym w kategorii B+E prawa jazdy, o ile osoba posiada prawo jazdy kategorii B i C+E.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest uzyskanie zaświadczenia lekarskiego oraz psychologicznego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem samochodowym, prawo jazdy kategorii C oraz ukończone 21 lat lub ukończone 18 lat (jeżeli ukończyło się wcześniej kwalifikację wstępną).

15 godzin zajęć praktycznych

odbywających się zarówno na placu manewrowym jak i w ruchu drogowym.

25 godzin zajęć praktycznych

odbywających się zarówno na placu manewrowym jak i w ruchu drogowym.

szkolenie w zakresie
pierwszej pomocy

materiały dydaktyczne

DLACZEGO OSK PIOTR?

Najczęstszym powodem, dla którego przyszli kierowcy pojazdów z naczepą podejmują uczestnictwa w kursie, są plany zawodowe kursantów. W OSK PIOTR dbamy o to, aby późniejsi kierowcy zawodowi nie musieli napotykać na zbędny opór podczas uczestnictwa w kursie przejawiający się ogromną ilością biurokratycznych norm, dokumentów itd. W OSK PIOTR dbamy o to, aby formalności były sprowadzone do minimum. Dlatego też – jako jedyna szkoła jazdy w Lublinie prowadzimy zajęcia dla kierowców, poradnię psychologiczną oraz gabinet medycyny pracy w jednym miejscu, co w sposób szczególny zostało docenione przez naszych kursantów.

Korzyści dla kursantów

Oprócz szczególnego nacisku na ograniczenie zbędnej biurokracji, w OSK PIOTR stworzyliśmy szereg dogodności oraz wartości, które dostarczamy każdego dnia swoim klientom. Nasi klienci cenią nas za:

MINIMUM FORMALNOŚCI

OSK PIOTR to SZKOŁA JAZDY, GABINET MEDYCYNY PRACY oraz PORADNIA PSYCHOLOGICZNA w jednym miejscu.

ELASTYCZNE GODZINY JAZD

DOŚWIADCZENI I CIERPLIWI INSTRUKTORZY

pojazdy takie, na jakich zdaje się egzamin w Wordzie

duży plac manewrowy w dobrej lokalizacji

Najlepiej położony plac manewrowy w mieście dzięki któremu nie będziesz tracił czasu na dojazdy poza miasto.

szybki dojazd do Wordu

Najwięcej oblanych egzaminów jest w okolicach WORDu, a my mamy blisko, aby przećwiczyć tamte rejony 🙂

INSTRUKTORZY

Marcin

Posiadane uprawnienia instruktorskie: kat. A, B, BE, C, CE, D, T

Artur

Posiadane uprawnienia instruktorskie: kat. A, B, C, CE, D, T

Sylwek

Posiadane uprawnienia instruktorskie: kat. B, C, CE

Michał

Posiadane uprawnienia instruktorskie: kat. B, BE, C, CE, T

Galeria

Zapisy

Zapraszamy do zapisów na kursy!

Im wcześniej zaczniesz, tym szybciej będziesz mógł się cieszyć zdanym prawem jazdy, dlatego nie odwlekaj decyzji o podjęciu nauki na potem!