OSK PIOTR - nauka jazdy Lublin - Kursy zawodowe dla kierowców Lublin - Badania lekarskie Lublin - Medycyna pracy Lublin - Poradnia psychologiczna Lublin

Infolinia : 8:00 - 17:00
od poniedziałku do piątku
sobota 9.00 - 13.00
Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 57/2

FINANSOWANIE KURSÓW

Masz problem ze sfinansowaniem kursy na prawo jazdy?

W OSK Piotr rozumiemy, że nie każdego naszego kursanta musi być stać na inwestycję w nowe kwalifikacje: zarówno te do kierowania samochodem, jak i kwalifikacje zawodowe. Dlatego, będąc głęboko przekonanym o ogromnym zapotrzebowaniu oraz pilności na zdobywanie uprawnień kierowców oraz uprawnień zawodowych stworzyliśmy dla naszych kursantów listę możliwości finansowania kursów. Mamy nadzieję, że dzięki naszej pomocy, każdy, kto nie mógł sobie dotychczas pozwolić na opłacenie kursu, znajdzie dogodną dla siebie możliwość finansowania.

Środki własne

Przy opłacaniu kursu ze środków własnych jest możliwość rozłożenia płatności na dogodne raty.
Opłaty można wnosić gotówką, przelewem lub przy pomocy karty płatniczej.

Program OPEN

OPEN to nieoprocentowane pożyczki na kształcenie ustawiczne osób dorosłych.
Z pozyskanych środków można pokryć koszt różnego rodzaju kursów (w tym kursy na prawo jazdy, przewozy rzeczy i osób itp.),
szkoleń oraz innych form kształcenia osób dorosłych (z wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwających nie dłużej niż 24 miesiące.
Pożyczkobiorcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z ich udzieleniem.


Kto może skorzystać z pożyczki?
– osoby pełnoletnie posiadające zdolność kredytową, zamieszkałe na terenie RP
– pożyczki przeznaczone są zarówno dla osób zatrudnionych jak i niepracujących

Najważniejsze informacje:
– pożyczka jest nieoprocentowana i może stanowić 100% kosztu kursu
– maksymalny okres udzielenia pożyczki wynosi 60 m-cy
– istnieje możliwość umorzenia nawet 25 % kwoty pożyczki

Co zrobić, by dostać pożyczkę:
– wybierz rodzaj kursu, który Cię interesuje.
– zapoznaj się z regulaminem i dokumentami potrzebnymi do ubiegania się o pożyczkę
– złóż wniosek: https://open.frp.pl/informacje-dla-pozyczkobiorcow
– weryfikacja wniosku (do 21 dni), przed ostateczną decyzją dot. pożyczki możesz zostać wezwany do wyjaśnienia i uzupełnienia wniosku.
– jeśli decyzja będzie pozytywna musisz jeszcze tylko podpisać umowę i środki finansowe, na pokrycie kosztu Twojego szkolenia, przekazane zostaną bezpośrednio do OSK PIOTR

Urzędy Pracy

Dofinansowanie z urzędu pracy może pokrywać 100% ceny kursu lub wymagać niewielkiej dopłaty z Twojej strony.
W zależności od konkretnego urzędu oraz rodzaju programu w ramach którego dostajesz wsparcie,
dofinansowanie może obejmować także koszt egzaminów Państwowych oraz zwrot kosztów dojazdu.


Kto może skorzystać z dofinansowania
– osoby zarejestrowane jako bezrobotne

Najważniejsze informacje:
– o dofinansowanie możesz ubiegać się w Urzędzie Pracy odpowiednim dla twojego miejsca zamieszkania
– wysokość i zakres dofinansowania zależy od Urzędu Pracy oraz rodzaju programu w ramach, którego dostajesz wsparcie

Co zrobić, by dostać dofinansowanie:
– skontaktuj się z nami, by wybrać kurs jakim jesteś zainteresowany
– dowiedz się o możliwościach finansowania wybranego kursu w twoim Urzędzie Pracy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS

W ramach środków KFS można ubiegać się o dofinansowanie szkoleń,
kursów i innych form kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.
W ramach wsparcia pracodawca może dostać dofinansowanie w wysokości 80 %,
a w przypadku mikro przedsiębiorców nawet 100%, kosztów szkolenia.


Kto może skorzystać z dofinansowania:
– osoby zatrudnione – za wiedzą i zgodą pracodawcy (wniosek o dofinansowanie składa pracodawca)
– pracodawcy: przedsiębiorcy, osoby fizyczne, jeżeli zatrudniają min. jedną osobę
(zgodnie z wytycznymi KFS na 2019 r., nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy, a także czy jest to praca na pełen czy część etatu)

Najważniejsze informacje:
– środkami KFS dysponują Powiatowe Urzędy Pracy
– o dofinansowanie może ubiegać się pracodawca składając wniosek w Urzędzie Pracy właściwym dla siedziby firmy
– pracodawca zobowiązany jest wnieść 20% wkładu własnego, z wyjątkiem mikro przedsiębiorców dla których możliwe jest dofinansowanie w wysokości 100% kosztów kształcenia*

*jednak nie więcej jak 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Co zrobić, by dostać dofinansowanie:
– skontaktuj się z nami, by wybrać kurs jakim jesteś zainteresowany
– jeśli jesteś pracownikiem, porozmawiaj ze swoim pracodawcą o możliwościach
finansowania wybranego kursu w ramach KFS
– złóż wniosek w Urzędzie Pracy właściwym dla siedziby Twojej firmy (jeśli jesteś pracownikiem wniosek składa Twój pracodawca) i czekaj na decyzję
– jeśli decyzja o przyznaniu dofinansowania jest pozytywna, zapraszamy na kurs!

Pamiętaj o podpisaniu z pracownikiem/pracodawcą umowy,
która określi m.in. zobowiązania pracownika korzystającego ze szkolenia w ramach KFS

Przydatne linki:
http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Baza Usług Rozwojowych – PARP

Baza Usług Rozwojowych to serwis, prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Serwis to ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach.
Na usługi zamieszczone w BUR dofinansowanie pozyskiwane jest w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).
Wsparcie można uzyskać m.in. na: szkolenia, e-learning, studia podyplomowe,
doradztwo, coaching, usługi o charakterze zawodowym itp.


Kto może skorzystać z dofinansowania:
– osoby zatrudnione, skierowane na kurs przez pracodawcę
– przedsiębiorcy mikro, małych i średnich firm.
– w niektórych przypadkach także osoby indywidualne

Najważniejsze informacje:
– dofinansowanie obejmuje od 50% do 80% ceny kursu.
– w każdym województwie utworzona jest odpowiednia Instytucja (tzw. Operator) rozdzielająca dofinansowanie na usługi rozwojowe w danym regionie (z wyjątkiem woj. mazowieckiego i pomorskiego)

Co zrobić, by dostać dofinansowanie:
– skontaktuj się z nami, by wybrać kurs jakim jesteś zainteresowany
– zgłoś się do Instytucji w Twoim województwie i powiedz, że chcesz dostać dofinansowanie na nasz kurs.
– jeśli dostałeś zgodę na dofinansowanie kursu, zamów go w Bazie Usług Rozwojowych.
– poinformuj nas, że dostałeś dofinansowanie i czekasz na przekazanie środków.

Przydatne linki:
https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Projekty Unijne

Sposobem na sfinansowanie kursu lub szkolenia jest także uczestnictwo
w projektach realizowanych przez różnego rodzaju lokalne instytucje i organizacje pozarządowe
(OPSy, fundacje, stowarzyszenia, szkoły itp.).
Warto więc śledzić ogłoszenia o naborach do projektów, w ramach których możemy uczestniczyć
w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe.


Aktualnie w OSK PIOTR prowadzone są szkolenia w ramach następujących projektów:
„Zacznij od nowa” – projekt realizowany przez Lubelski Ośrodek Samopomocy
„Profesjonalne kadry Lubelszczyzny” – projekt realizowany przez Lubelski Ośrodek Samopomocy
„Skuteczny Outplacement” – Instytut Rozwoju i Innowacji „Euro-konsult”

ZAPISY

Zapraszamy do zapisów na kursy!
Im wcześniej zaczniesz, tym szybciej będziesz mógł się cieszyć zdanym prawem jazdy, dlatego nie odwlekaj decyzji o podjęciu nauki na potem!